Email:service@qlqcompany.com WhatApp: 0086 13316184685
QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)-qlq
QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)-qlq
QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)-qlq
QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)-qlq
QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)-qlq
QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)-qlq

QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)

This machine can produce 4 kinds of centre cord(3#-10#) at one time.

PRODUCT DESCRIPTION

Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads) 

Advantages:

1-The machine with 16 heads can produce single centre cord of metal zipper and plastic zipper.Conbination of  machine  with 8 heads and  machine  of 16 heads can produce double twist centre core of plastic and metal zipper.
2-3-10# zipper can share the same machine
3-This machine can produce 4 kinds of centre cord(3#-10#) at one time.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
productInfo
Yêu cầu về sản phẩm
QLQ-ZCCMM(M)16 Automatic Zipper Centre Cord Making Machine for Metal Zipper (16 heads)
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Email
Nội dung tin nhắn
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất
Tên (Không bắt buộc)
Số điện thoại (Không bắt buộc)
Quốc gia/Khu vực (Không bắt buộc)